<< Back to LIST

Puzzle Animals For Kids

  (0 Ratings)
  
App Description: Aplikacija Puzzle Animals For Kids nudi djeci predloške slagalica podijeljenih u dvije osnovne kategorije prema razini zahtjevnosti – za mlađu i stariju djecu. Za razliku od slagalica za mlađu djecu, u slagalicama za stariju predškolsku djecu, osim ciljnih elemenata slagalice, umetnuti su i elementi distraktori, što otežava slaganje slagalice. Korisnici sami mogu birati predložak u obliku životinje koju žele složiti, a aplikacija pamti složene predloške.
  
Cost of Usage: Free
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
  
Languages:   
  
 Accessibility:   Hearing Impairment
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: