<< Back to LIST

LetterReflex VPP

  (0 Ratings)
  
App Description: Uygulama harflerin ve sayıların doğru yönde yazılımını destekler. Sağ-sol ayrımını yazı ve harflerin yönlendirmesiyle geliştirilebilir.
  
Cost of Usage: 3(€)
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 Apple iOS (iPhone, iPad)
  
Languages:   
  
 Accessibility:   Motor Impairment
  Learning disabilities
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: