<< Back to LIST

Türkçe Artikülasyon Terapisi

  (1 Ratings)
  
App Description: Çocukların çıkartmakta en çok zorlandıkları sesler ile ilgili içeriklerin olduğu bir uygulamadır. Uygulama 4 farklı aşamadan oluşur. Her aşamada farklı sesler bulunmaktadır. Çocuğun zorlandığı ses seçildiğinde ilgili sese basarak nasıl söyleneceği okunur. Kullanıcı sesin kelime içinde başta, ortada ve sonda olmak üzere farklı yerlerdeki kullanımlarını kendi sesiyle kaydederek dinleyebilir. Görsel Okuma, Eşleştirme ve Yarışma bölümlerinden öğrendiği kelimeleri test edebilir. İlgili ses ekranında çıkan listeden çalışmak istediğiniz kelimeleri seçebilirsiniz. ---------------------------------------- It an articulation program for most difficult letters to pronounce. User can find different exercises for to use letters.
  
Cost of Usage: 60(€)
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
 Apple iOS (iPhone, iPad)
  
Languages:     
  
 Accessibility:   Visual Impairment
  Hearing Impairment
  Motor Impairment
  Learning disabilities
  
 Success Indicators: None
 Transferability: User can use the words and letters in real life.
 Risks: None
 Keywords: Words, Letters, Articulation
  
Comments: