<< Back to LIST

Winter Word Puzzle for Kids

  (0 Ratings)
  
App Description: Uporabom aplikacije korisnik se susreće s atraktivnim i poticajnim prizorima vezanima uz semantičko polje zima. Odabirom željene slike te podešavanjem razine zahtjevnosti djetetu se otvara odabrana slika te je nadalje moguće kliknuti na pojedine predmete ili bića. Potom se iznad označenog pojma pojavljuju polja sa slovima koja sadrži riječ. Neka su od tih slova blago zatamnjena te je korisnikov zadatak iz repertoara slova koja se nalaze pokraj slike pronaći ona koja trebaju popuniti prazna mjesta te ih pokretom prsta odvući na za njih predviđena mjesta.
  
Cost of Usage: Free
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
  
Languages:   
  
 Accessibility:
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: