<< Back to LIST

Snowman Maker

  (0 Ratings)
  
App Description: Interakcijom s aplikacijom djetetu se omogućava kreativna izrada snjegovića od različitih dijelova tijela s različitim dodatcima koje ono samo izabire. Završeni uradak moguće je pohraniti u galeriju aplikacije te mu naknadno pristupiti.
  
Cost of Usage: Free
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
  
Languages:   
  
 Accessibility:
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: