<< Back to LIST

Kids Balloon Pop Game Free

  (1 Ratings)
  
App Description: Kids Balloon Pop Game Free aplikacija sastoji se od tri modaliteta zadataka (baloni s facijalnom ekspresijom, baloni sa slovima te baloni s brojkama) čiji je cilj probušiti balone koji lete prema gore prije no što oni iščeznu sa zaslona. Bušenjem svakog petog balona kao element iznenađenja iz njega izlazi leptir ili ptica koja leti.
  
Cost of Usage: Free
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
  
Languages:         
  
 Accessibility:
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: