<< Back to LIST

Baby Musical Instruments

  (1 Ratings)
  
App Description: Ulaskom u aplikaciju korisnik može odabrati u kojem od tri životinjskih okoliša (seosko imanje, džungla, polarno stanište) želi upoznavati zvukove. U svakom od staništa korisniku su dostupni glazbeni instrumenti koje može svirati (ksilofon, klavijatura, udaraljke), a osim toga klikom na pojedinu životinju aktivira se zvuk koji ona proizvodi, bilo da je riječ o uobičajenom glasanju životinje ili nekom drugom zvuku.
  
Cost of Usage: Free
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
  
Languages:   
  
 Accessibility:
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: