<< Back to LIST

123 ABC Kids Handwriting HWTP

  (0 Ratings)
  
App Description: Cilj je uporabe aplikacije pokretom prsta na ekranu, definiranim redoslijedom pokreta, unutar zadanog polja iscrtati veliko ili malo tiskano slovo engleske abecede, brojku ili oblik. Neuspješan pokušaj moguće je izbrisati klikom na gumicu. Kada je zadovoljan uratkom na jednom zadatku, korisnik sam mijenja zadatak, odnosno zadaje si novo slovo, brojku ili oblik za ispisivanje.
  
Cost of Usage: Free
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
  
Languages:   
  
 Accessibility:   Motor Impairment
  Learning disabilities
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: