<< Back to LIST

Jigsaw Speedy

  (0 Ratings)
  
App Description: Aplikacija Jigsaw Speedy sastoji se od četiriju različitih vrsta slagalica. Prvi tip slagalice zapravo je predložak kojem nedostaje jedan element kvadratnog oblika, a korisnik treba odabrati pravi element među tri ponuđena. Od njega se očekuje da točno riješi 15 takvih zadataka te je tijekom rješavanja zadataka vidjivo vrijeme koje je prošlo od početka slaganja prve slagalice. Drugi tip zadataka predložak je na kojem je jedna slagalica kvadratnog oblika pogrešno zarotirana. U 45 sekundi cilj je riješiti što više ponuđenih slagalica. Prva dva tipa zadataka rješavaju se dodirom ciljne slagalice, što ih čini osobito prilagođenim djeci s motoričkim teškoćama. Treći tip zadataka nudi mogućnost odabira slikovnog predloška te variranje razine zahtjevnosti po broju elemenata (od 9 do 400), mogućnosti rotiranja elemenata te obliku elemenata (kvadrat ili „klasična„ puzzla). Pritom nije dovoljno dodirnuti element, već je potrebno odnijeti ga do njegova položaja te po potrebi zarotirati. Ono što čini aplikaciju osobito atraktivnom korisnicima mogućnost je umetanja vlastitih slika ili fotografija kao predložaka za slaganje, što čini četvrti tip zadatka.
  
Cost of Usage: Free
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
  
Languages:   
  
 Accessibility:   Motor Impairment
  Learning disabilities
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: