<< Back to LIST

Jigsaw Puzzles for Kids

  (0 Ratings)
  
App Description: Aplikacija Jigsaw Puzzles for Kids nudi djeci predloške slagalica koje mogu izabrati prema kategorijama koje odgovaraju osobnom interesu korisnika (vozila, životinje, crtići, dinosauri). Osim prvotno ponuđenih, moguće je dodatno besplatno preuzeti dodatne predloške slagalica. Svaku slagalicu moguće je rastaviti na različit broj dijelova prema sedam razina zahtjevnosti. Predložak na koji se slažu dijelovi može biti prikazan sa slikovnim predloškom u negativu s granicama pojedinih dijelova, s granicama pojedinih dijelova bez slikovnog predloška i na slobodnom polju. Osim izravnog baratanja dijelovima slagalice, moguće je i doticanjem lika ribice Nemo, koji je prisutan na zaslonu, odnositi dijelove na predviđena polja, čime se potiče aktivnost te ovladavanje jednostavnom uzročno-posljedičnom vezom u djece mlađe kronološke i/ili mentalne dobi. Ono što čini aplikaciju osobito atraktivnom korisnicima mogućnost je umetanja vlastitih fotografija kao predložaka za slaganje.
  
Cost of Usage: Free
Free demo:
  
Platform(s) /
App Source(s):
 (Google) Android
  
Languages:   
  
 Accessibility:   Visual Impairment
  Motor Impairment
  
 Success Indicators:
 Transferability:
 Risks:
 Keywords:
  
Comments: